احکام مالیاتی

مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم با موضوع عدم نیاز به عدم ارائه مفاصا حساب مالیات هنگام صدور ضمانتنامه

ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم با موضوع عدم نیاز به عدم ارائه مفاصا حساب […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

احکام مالیاتی بودجه سال ۱۳۹۹

احکام مالیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور  حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

حق تمبر بروات اسنادی /ارزی

حق تمبر بروات اسنادی /ارزی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی /ارزی مقرر میدارد : ۱ -نظر به اینکه […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند ۲ دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

نحوه اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای صاحبان اشخاص حقوقی و مشاغل

نحوه اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای صاحبان اشخاص حقوقی و مشاغل نظر به اهمیت اجرای دقیق تر مفاد ماده ۹۷ قانون […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده – شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده ۱۸ قانون مالیات بر […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پیرو بخشنامه شماره ۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۹ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
احکام مالیاتی

جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در اجرای جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور […]