خدمات دفتر داری

خدمات دفتر داری آنلاین

 

خدمات دفتر داری آنلاین هسته اصلی بستر دفترداری شما ، ورود مناسب ، بررسی مناسب است. ما اطمینان می دهیم که تمام داده های شما به درستی و به موقع از جمله فاکتورها ، صورتحساب ها ، هزینه ها و سپرده ها نگهداری و ثبت  می شوند.

 

حسابدار به روز: بهترین حسابداران آنلاین برای مشاغل کوچک

1-همه کارهای دفترداری شرکت شما برای شما انجام شده است   2- تکمیل شده توسط یک تیم حسابداری اختصاصی و با تجربه3-    در دفترداری آنلاین ازبه روزترین نرم افزارهای ابری و مقرون به صرفه استفاده می شود.    4-فرایندهای انتقال آسان و سادهاین خصوصیات همان چیزی است که پیشنهادات ما را به بهترین خدمات دفترداری آنلاین تبدیل می کند. دفترداری یک فرایند وقت گیر است که باید با دقت انجام شود ، به همین دلیل خدمات دفترداری مجازی می تواند چنین سرمایه ای برای مشاغل کوچک باشد. در وقت خود صرفه جویی کنید و اعتماد کنید که سوابق شما توسط یک متخصص با بهره گیری از خدمات دفترداری مقرون به صرفه ما حفظ می شود!

 

امور دفترداری خود را با خدمات دفترداری آنلاین ما برای مشاغل کوچک بطور خودکار انجام دهید

 

خدمات دفترداری و حسابداری آنلاین ما شامل موارد زیر است:

 

1-  ایجاد بانکهای اطلاعاتی ثبت های مالی

2-   پردازش و محاسبه حقوق و دستمزد (تهیه لیست و فایل بیمه و مالیات)

3-مدیریت و پرداخت حسابها

4-   رسیدگی اسناد

5-    تهیه ترازنامه

6-   تهیه صورت سود وزیان

 

بهترین خدمات حسابداری آنلاین را بدست آورید

 

در حسابدار به روز، ما در ارائه بهترین خدمات حسابداری آنلاین برای صاحبان مشاغل کوچک در سراسر ایران تخصص داریم. شما می توانید تیم جدید خود را دوست داشته باشید: خدمات حسابداری مجازی ما شما را از سردردهای حسابداری خود آزاد می کند و به شما کمک می کند تا بر امور مالی خودتسلط داشته باشید.  دفترداری آنلاین معتبربرای پشتیبانی از مشاغل خود یک حسابدار آنلاین یا حسابدار مجازی دریافت خواهید کرد. همچنین نرم افزار آنلاین ما ، چت فوری و بارگیری گزارش ها، پیگیری کارهای حسابداری ، را آسان می کند.

بدون برون سپاری

تیم حرفه ای حسابداری ما در دفتر مرکزی قرار دارد. ما خدمات مدیریت حسابداری را به هیچ بنگاه دیگری بازنشر نمی دهیم. این بدان معنی است که تیم ما در دسترس و آموزش دیده برای حمایت از شما است.

حساب های دریافتنی

حسابدار آنلاین شما می تواند کلیه فاکتورها و تعامل مشتری را مدیریت کند تا به موقع برای کار خود پرداخت کنید. کار ما این است که چرخه نقدی خود را کوتاه کنید و خدمات استثنایی به مشتری ارائه دهیم. ممکن است پیش از تغییر شرکت خود به حسابداری آنلاین و خدمات حسابداری مجازی ، سؤالاتی داشته باشید. با ما تماس بگیرید و هرچه بیشتر سؤال دارید بپرسید: ما خوشحالیم که کمک کنیم.