وقت آن است که حسابداری خود را آسان کنید. هنگامی که با حسابدار به روز کار می کنید ، می توانید کمکهای مورد نیاز خود را از زمان  ثبت ،  تا رسیدگی های  پرونده های مالی خود به صورت مستمر دریافت کنید. ما اینجا هستیم تا در وقت و هزینه های  شما صرفه جویی کنیم و بینش ارزشمندی به شما ارائه دهیم.

سرویس ها و خدمات مورد  نیاز را انتخاب و حسابداری کسب و کار خود را متحول کنید.

 

خدمات حسابداری پایه

7.5میلیون تومان / ماهانه
7.5میلیون تومان / ماهانه
 • حسابداری ریالی/ارزی
 • نقد و بانک (خزانه داری)
 • حقوق و دستمزد
 • نرم افزار حسابداری

خدمات حسابداری بازرگانی

15میلیون تومان / ماهانه
15میلیون تومان / ماهانه
 • حسابداری ریالی/ارزی
 • نقد و بانک (خزانه داری)
 • انبار
 • بازرگانی (خرید و فروش)
 • حقوق و دستمزد
 • نرم افزار حسابداری

خدمات حسابداری تولیدی

30میلیون تومان / ماهانه
30میلیون تومان / ماهانه
 • حسابداری ریالی/ارزی
 • نقد و بانک (خزانه داری)
 • انبار
 • بازرگانی (خرید و فروش)
 • تولید
 • بهای تمام شده
 • حقوق و دستمزد
 • نرم افزار حسابداری

خدمات مالیاتی

30میلیون تومان / سالیانه
30میلیون تومان / سالیانه
 • اخذ کد اقتصادی
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • تهیه لیست مالیات حقوق
 • تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
 • تهیه گزارشات فصلی(ماده 169)
 • تهیه اظهارنامه عملکرد
 • تهیه و تنظیم پرونده های مالیاتی جهت رسیدگی سالیانه
 • خدمات رسیدگی به پروند های ارجاع شده به هیات های حل اختلاف

خدمات گزارشگری مالی

0
0
 • بررسی عملکرد ماهانه
 • تهیه سود و زیان
 • صورت جریان وجوه نقد
 • صورتهای مالی اساسی
 • بودجه بندی جامع
 • حسابرسی داخلی
 • ارزیابی پروژها
 • تهیه طرح های توجیحی اقتصادی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی

تنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی

1.5میلیون تومان
1.5میلیون تومان

تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی

5میلیون تومان
5میلیون تومان